این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد


در حال برگزاری :


 
آخرین رویدادهای  برگزار  شده


جایگاه تبلیقات شما
.: | کارگاههای آموزشی

کاربرد نرم افزار MAXQDA در آنالیز تحقیقات کیفی

1395/08/29
دکتر سهیل نجفی مهری
ظرفیت 10 نفر

این کارگاه آموزشی بصورت نیمه خصوصی و برای تعداد 10 نفر از دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی مقطع دکتری در رشته های علوم پزشکی و علوم انسانی ، طراحی و برنامه ریزی شده است.

لينك اصلي

مراقبت از زخم و استومی دوره هفتم

1396/07/26
آآقای مهدی اکبر زاده امیر دهی، دکتر سهیل نجفی مهری ،
ظرفیت 44 نفر

دوره هفتم کارگاه آموزشی مراقبت از زخم و استومی توسط انجمن علمی پرستاری ایران و با همکاری دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در بیمارستان فوق تخصصی آتیه ، در تهران برگزار خواهد شد.

این کارگاه در 15 ساعت آموزشی فعال از 8 صبح تا 17 بعد از ظهر طی روزهای 26 و 27 مهرماه 1396 برنامه ریزی شده است.

لينك اصلي

کارگاه آموزشی مراقبت از زخمو استومی دوره هشتم

1396/10/06
دکتر سهیل نجفی مهری ، مهدی اکبر زاده
ظرفیت 37 نفر

هشتمین دوره کارگاه آموزشی مراقبت از زخم و استومی

لينك اصلي

کارگاه آموزشی دوره نهم مراقبت از زخم و استومی

1396/12/09
دکتر سهیل نجفی مهری- آقای مهدی اکبر زاده امیر دهی
ظرفیت 40 نفر

نهمین دوره دوره کارگاه آموزشی مراقبت از زخم و استومی در تاریخ 9 و 10 اسفند ماه 1396 به مدت 15 ساعت فعال آموزشی ( تئوری و عملی) توسط انجمن علمی پرستاری ایران برگزار خواهدشد. این برنامه دارای 15 امتیاز بازآموزی از سامانه آموزش مداوم وزارت بهداشت خواهد بود.

لينك اصلي
صفحه اولصفحه قبل123صفحه بعدصفحه آخر