این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد


در حال برگزاری :


 
آخرین رویدادهای  برگزار  شده


جایگاه تبلیقات شما
| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

دوره دهم کارگاه آموزشی مراقبت از زخم و استومی با همکاری دانشکده پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی چالوس آبرگزار شد

دهمین دوره دوره کارگاه آموزشی مراقبت از زخم و استومی در تاریخ 15 و 16 تیرماه 1397 از ساعت 8 صبح لغایت 17 و به مدت 15 ساعت فعال آموزشی ( تئوری و عملی، ) توسط انجمن علمی پرستاری ایران و با همکاری دانشکده پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس برگزار شد.


ادامه مطلب1397/04/17

نهمین دوره کارگاه آموزشی مراقبت از زخم و استومی برگزار شد

نهمین دوره دوره کارگاه آموزشی مراقبت از زخم و استومی در تاریخ 9 و 10 اسفند ماه 1396 به مدت 15 ساعت فعال آموزشی ( تئوری و عملی) توسط انجمن علمی پرستاری ایران برگزار شد.


ادامه مطلب1396/09/27

تغییر تاریخ برنامه کارگاه آموزشی دوره هشتم

تاریخ برگزاری کارگاه آموزشی مراقبت از زخم و استومی از 26-27 آذر ماه به 6-7 دی ماه 1396 تغییر یافت

ادامه مطلب1396/09/11

کارگاه آموزشی مراقبت زخم و استومی دوره هشتم با موفقیت انجام شد

کارگاه آموزشی مراقبت زخم و استومی دوره هشتم در بیمارستا حضرت فاطمه (س) تهران با موفقیت انجام شد

ادامه مطلب1396/08/27

صفحه اولصفحه قبل123صفحه بعدصفحه آخر