این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد


در حال برگزاری :


 
آخرین رویدادهای  برگزار  شده


جایگاه تبلیقات شما
صفحه اصلی > مراقبت از زخم و استومی-دوره اول
.: مراقبت از زخم و استومی-دوره اولکارگاه "مراقبت از زخم و استومی " از تاریخ 7 الی 9 مرداد ماه 1394 در محل بیمارستان پارسیان با حضور 30 نفر از همکاران پرستار و پزشک  از شهرهای تهران، اراک، گرگان، یزد، اهواز ، اصفهان، برگزار شد. مطابق برنامه از پیش تعیین شده در این برنامه مباحث پایه ، عملی و کارگاهی توسط  5 نفر از پزشکان محترم فوق تخصص و همچنین 3 نفر از پرستاران متخصص زخم و استومی، و  4 نفر از متخصصین محصولات شرکت های حامی ( ایران فارمیس، پالاگوار، کاوه) ارائه گردید.

در روز اول کارگاه ، مباحث بر مراقبت از زخم استوار بود. شرکت کنندگان با استفاده از فرم های بررسی زخم ، و مشاهده  تصاویر متعدد از زخم های مزمن، و استومی ها، با هدایت و راهنمایی آقای مهدی اکبر زاده پرستار متخصص زخم ، استومی و بی اختیاری، و آقای دکتر سهیل نجفی مهری بصورت عملی در بررسی زخم ها و استومی و همچنین برنامه ریزی پلان مراقبتی شرکت داشتند. در این روز شرکت پاالاگوار با معرفی روش های مکمل مدیریت زخم، روش ازن تراپی در فرایند بهبود زخم را توسط آقای دکتر محمد ملک زاده معرفی نمود و بکار گیری دستگاه مذکور را در مشاهده مستقیم شرکت کنندگان قرار داد. حضور یکی از بیماران مراقبت شده با استفاده از روش ازن تراپی و ارائه توضیحات توسط کارشناس زخم سرکار خانم فرهادیان شرکت کنندگان را از نزدیک با تجربه بکارگیری این روش آشنا نمود. در ادامه برنامه ها ، کارشناس محترم زخم  سرکار خانم پانته آ سخن ور از شرکت ایران فارمیس ، محصولات پانسمان های نوین را از نزدیک در اختیار شرکت کنندگان قرار داده و آن محصولات توسط شرکت کنندگان  بصورت عملی مورد بهره برداری قرارگرفت.

در روز دوم مباحث بر استومی ها متمرکز بود. بنابراین بعد از ارائه مطالب پایه علمی انواع استومی ها  توسط آقایان دکتر سید علی مومنی متخصص اورولوژی و اوروانکولوژی ، دکتر محمد علی پکنه فوق تخصص لاپاراسکوپی و آقای دکتر سعید درخشانی  فوق تخصص کولورکتال، آقای مهدی اکبر زاده اصول مراقبت و مدیریت استومی ها را در بیماران مورد بحث و بررسی قرار دادند. در ادامه برنامه  ها، کارشناس شرکت ایران فارمیس ، محصولات مورد استفاده در مراقبت از استومی را از نزدیک در اختیار شرکت کنندگان قرار داد و نحوه بکارگیری و مزایای هر یک از وسایل اصلی و تجهیزات فرعی را در مراقبت از استومی تشریح نمودند. کار عملی گروهها با استفاده از روش های اصول استوما سایتینگ بر روی باد کنک های مدل و با استفاده از کیسه های استومی با هدایت و نظارت آقای مهدی اکبر زاده انجام شد که مورد استقبال شرکت کنندگان از این شیوه نوین آموزشی قرار گرفت.

در روز سوم کارگاه،  که در واقع روز اوج کارهای عملی اعضا شرکت کننده بود. ابتدا کاربرگ های مصور زخم در گروههای مختلف توزیع شد و سپس انواع زخم  آنالیز ، و گزارش آن توسط نماینده گروه اعلام شد. سپس تحت هدایت آقای مهدی اکبرزاده ، گزارشات هر یک از گروهها بحث و بررسی گردید. این تجربه موفق اعضاء ، با حضور شش نفر از بیماران کلینیک زخم و استومی بیمارستان   در سالن کارگاه  تکمیل گردید. در این قسمت از برنامه ها،  آقای مهدی اکبر زاده  ابتدا سوابق بیماران را با استفاده از اسلایدها به گروه معرفی کردند. سپس بصوت زنده ، پانسمان زخم های مزمن و مرااقبت از استومی  هر یک از بیماران را  با استفاده از محصولات شرکت ایران فارمیس انجام داده  و با آنالیز مرحله به مرحله و تعامل با افراد گروه ، شرکت کنندگان از نزدیک   مراقبت و مدیریت های موفق  از زخم و استومی را  تجربه کردند. در طول این نمایش زنده مراقبت ، سوالات گروهها در ارتباط با شویوه ها و محصولات بکار گرفته شده  توسط آقای اکبر زاده و کارشناس شرکت ایران فارمیس سرکار خانم سخن ور بحث و بررسی می شد. در این روز نیز شرکت باندو گاز وپنبه با بیان روش های دارویی در مدیریت زخم ، محصول نوین خود را در درمان زخم های مزمن توسط آقای دکتر ثقفی فارماکولوژیست و سرکار خانم سیف ، کارشناس زخم با ارائه محصول واسلاید از بیماران معرفی کردند.

در پایان برنامه ها ، فرم ارزشیابی کارگاه  و همچنین ارزیابی سخنرانان توسط شرکت کنندگان کارگاه تکمیل و در اختیار مسئولین برگزاری قرار گرفت.  در یک نگاه کلی 95 درصد افراد از حضور در این کارگاه رضایت " خیلی خوب" داشتند و مابقی "خوب" بیان نمودند. از نقاط قوت این کارگاه روش نوین در اجرا  و خصوصا فعالیت های عملی و مشارکت شرکت کنندگان در برنامه های عملی بر شمرده شده است.  از جمله موارد که باید در برگزاری کارگاههای بعدی مورد توجه مجریان قرار داده شود، لزوم برخورداری از سالن بزرگتر  و همچنین برخورداری از اسکرین بزرگتر در سالن بوده که امتیاز متوسط را  در ارزیابی به خود اختصاص داده بود