این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد


در حال برگزاری :


 
آخرین رویدادهای  برگزار  شده


جایگاه تبلیقات شما
صفحه اصلی > فصلنامه مراقبت از زخم و استومی
.: فصلنامه مراقبت از زخم و استومی

فصلنامه  علمی-آموزشی" مراقبت از زخم و استومی" یکی از نشریات انجمن علمی پرستاری ایران است که در راستای گسترش دانش عملی و نظری مراقبت از زخم و استومی در جامعه گروه پزشکی کشور به تعداد چهار شماره در سال  انتشار آن در دست اقدام است. به زودی مجوز نهایی این نشریه توسط سامانه نشریات کشور صادر خواهد شد. این نشریه به مدیر مسئولی آقای دکتر سهیل نجفی مهری و سر دبیری آقای مهدی اکبر زاده امیر دهی انتشار خواهد یافت. هیئت تحریه این نشریه بزودی تکمیل و اسامی ایشان اطلاع رسانی خواهد شد.

از آنجایی که به زودی مجوز نشریه  جهت چاپ و انتشار صادر خواهد شد، بر آن شدیم تا با برنامه ریزی از هم اکنون فراخوان دریافت و پذیرش مقالات را اعلام نماییم. مقالات همه نویسندگان با عکس نویسنده / نویسندگان و معرفی خصوصیات حرفه ای نویسنده/ نویسندگان  در پاورقی مقاله مربوطه خواهد بود.  این نشریه در تیراژ مناسب چاپ (منتشر) و بطور وسیع در سطح  مراکز درمانی و کلینیک های مرتبط کشور توزیع خواهد شد.
 
Image result for submit article

محتوای این ننشریه  در سرفصل های زیر طبقه بندی حواهند شد:

قلم سردبیر  Editor در هر شماره سردبیر با توجه به مناسبت خاص و مرتبط با محتوا و ماموریت نشریه ، سخنی کوتاه و علمی با خوانندگان بیان خواهد کرد.

نامه به سردبیر Letter to Editor
هر یک از خوانندگان می توانند نسبت به مقاله ای که در شماره  های پیشین چاپ شده است نقد علمی ارائه نمایند. معمولا این نامه که در واقع یک مقاله علمی بسیار کوتاه و مستند به مستندات علمی می باشد ،  حاوی چند پاراگراف و حداکثر یک صفحه می باشد. نقد علمی باید به استناد منابع معتبر تدوین گردد و منابع در انتهای این مقاله کوتاه ارائه شود. سلسله مقالات تداوم  آموزشی Continuing Education (CE)
  • الف- مراقبت از زخم
  • ب -مراقبت از استومی
  • ج- بی اختیاری
در هر یک از شماره های این نشریه،  سه مقاله آموزشی تحت عنوان مقالات تداوم آموزش در سه حیطه مراقبت از زخم ، حیطه  مراقبت از استومی  و حیطه بی اختیاری انتشار خواهد یافت . این مقالات نیز باید مستند به منابع آموزشی معتبر نظیر کتاب های منبع ، مقالات تحقیقاتی باشد.  معمولا این نوع مقالات باید مابین سه تا چهار صفحه تدوین گردد و نکات کلیدی مقاله بصورت باکس های " نکات کلیدی " مشخص شود. در ابتدای مقاله نیز اهداف آموزشی مقاله نوشته می شود تا خواننده دریابد پس از پایان این مقاله به جه موارد آموزشی دست پیدا می نماید. خلاصه این مقاله در انتهای مقاله در دو یا سه پاراگراف نوشته می شود. با توجه به عنوان و محتوی  مقاله و نظر سردبیر ممکن است یک مقاله بصورت سریالی در دو شماره پیوسته چاپ گردد. بیان منابع در انتهای مقاله ضروری است. مقالات  مورد بالینی (Clinical Case Study)مقالات مورد بالینی قطعا مورد استقبال همکاران قرار خواهد گرفت زیرا فرصتی است که نویسنده  می تواند تجربیات بالینی خود را به دیگران ارائه کنند و ضمن معرفی دانش و تجربیات خود به دیگران،  زمینه را برای توسعه آموزش در مراقبت ها و نوآوری ها ی مراقبتی و یا موارد نادر فراهم  سازد. مقالات مورد بالینی در هر سطح آکادمیک اعم از کارشناسی تا دکتری قابل نوشتار است.

مقاله  تخقیقاتی بالینی Original Research Study
مقالات تحقیقاتی در واقع آن دسته از مقالاتی هستند که بر اساس متدولوژی تحقیق علمی انجام شده و نتایج آن مستند به روش های آماری قابل قبول تدوین و منتشر می شود. معمولا ای مقالات می تواند استخراج شده از پایان نامه ها در مقایع کارشناسی ارشد و یا رساله های دکتری باشد. قطعا انتشار این نوع از مقالات در این نشریه موجب گسترش تفکر تحقیقاتی در همکاران با سابقه باشد و همواره تجربیات بالینی خود را با سوالات ذهنی و چرایی پدیده ها و مراقبت ها درآمیزندذ و موجب ارتقاء تفکر نقادانه باشد.

مقاله ترجمه شده Translated Article
بی شک مقالات جدید در سایر ژورنال ها ی بین المللی می توانند مورد استفاده همکاران قرار گیرد. در این قسمت از نشریه به علاقمندان این فرصت داده می شود تا یک مقاله جدید و مفید را پس از ترجمه به زبان فارسی با حفظ حقوق نویسنده/ نویسندگان اصلی  با نام خود و ذکر منبع اصلی انتشار دهند.


آموزش به مددجویان  Education to Clients
مددجویان هموراه هسته مرکزی مراقبت را به خود اختصاص می دهد. بنابراین در این نشریه سلسله مطالب آموزشی برای مددجویان و خانواده آنها در حیطه های مد نظر نشریه انتشار خواهد یافت. علاقمندان می توانند متناسب با مشکلات مددجویان در سه سطح پیشگیری ، خود مراقبتی  و نوتوانی مطالب آموزشی خود را به زبان ساده تحریر نمایند. البته محتوای این مقالات نیز  توسط هیئت تحریریه  از نظر مستند بودن به سوابق علمی بررسی و قضاوت خواهد شد.

معرفی محصولات و روش های  نوین مراقبت
رشد  و توسعه روز افزون محصولات مراقبتی این ضرورت را ایجاب می کند تا همواره آخرین دست آوردهای تکنولوژیک و علمی به دیکران اطلاع رسانی گردد. در این سمت علاقمندان می توانند این مسئولیت خطیر را بعهده گرفته و اخبار جدید مستند به منابع معتبر را ارائه نمایند.

رپرتاژ آگهی
در این قسمت ای فرصت فراهم می گردد تا یک شرکت معتبر ، یک کلینیک معتبر و یا یک گنکره و نشست علمی خود را به دیگران معرفی نماید. بدیهی است این معرفی ها هم از بعد اقتصادی و هم از بعد توسعه فعالیت حرفه ای بسیارر سودمند خواهد بود.

اخبار

آخرین اخبار از نشست های علمی کنگره ها ، همایش ها و کارگاههای آموزشی برگزار شده و یادر پیش رو در این قسمت انتشار خواهد یافت.

تبلیعات تجاری
هریک از شرکت ها و یا کلینیک ها و مراکز درمانی و یا همکاران می توانند تبلیعات خود را مرتبط با موضوع نشریه در این قسمت ارائه نمایند.

Image result for submit article